Opravdu se musíte milovat, než začnete mít vztah?

Často jsme slýchali, že sebeláska je předpokladem toho, abychom mohli milovat a být milováni někým jiným. Tato myšlenka je nezbytná v naší společnosti, kde jsou romantické vztahy často považovány za známku osobního úspěchu. Ale je opravdu nutné milovat sám sebe, než budete moci sdílet svůj život s někým jiným? Tento článek vás zve k prozkoumání několika myšlenek na tuto zásadní otázku.

Milovat sám sebe: co to přesně je?

Než se podíváte na potřebu milovat sami sebe před vstupem do vztahu, je důležité definovat tento pojem. Sebeláska není synonymem sobectví nebo narcismu, na rozdíl od všeobecného přesvědčení. Je to spíše a pozitivní potvrzení vlastní hodnoty a práva na štěstí, aniž byste se museli porovnávat s ostatními nebo žádat o jejich souhlas. Takže milovat sám sebe zahrnuje:

  • Uvědomit si své kvality, talenty a zdroje.
  • Respektovat své potřeby a své limity, aniž byste se cítili provinile nebo se obětovali pro ostatní.
  • Přijímat své emoce, i ty nejnepříjemnější, s laskavostí a empatií.
  • Rozpoznat své nedostatky a pracovat na nich, aniž byste se nechali překonat pochybnostmi nebo sebekritikou.
  • Umět se za všech okolností prosadit a obhájit své volby a přitom zůstat otevřený dialogu a kompromisům.

Sebeláska jako základ páru

Kromě klišé o nutnosti milovat sami sebe, abyste byli milovaní, je nepopiratelné, že sebeláska může mít pozitivní dopad na kvalitu našich romantických vztahů. Zde je několik důvodů, které hovoří ve prospěch tohoto tvrzení:

1. Sebeúcta podporuje individuální rozvoj

Člověk, který miluje a respektuje sám sebe, je méně pravděpodobné, že podlehne společenskému tlaku nebo očekáváním svého partnera, aby zapadl do určitého modelu „dokonalosti“. Ví, že má vnitřní hodnotu a nepotřebuje neustálé potvrzování od ostatních, aby se cítila dobře. Může tak pokračovat v následování svých vášní, kultivovat svou vnitřní zahradu a rozvíjet svou osobnost, i když je ve vztahu – velmi atraktivní vlastnosti pro potenciálního partnera.

2. Emoční autonomie zachovává rovnováhu páru

Lidé s vysokým sebevědomím jsou obecně více citově nezávislí a méně citově závislí na svém manželovi. Nesnaží se zaplnit existenční prázdnotu nebo uniknout vlastní nejistotě tím, že se uchýlí do náruče svého partnera. To pomáhá vyhnout se napětí a konfliktům spojeným s nadměrnou připoutaností, kontrolou nebo strachem z opuštění, které jsou v toxických vztazích velmi časté.

3. Sebevědomí usnadňuje komunikaci a řešení problémů

Když se milujete a jste si jisti svými schopnostmi, je snazší vyjádřit své potřeby, touhy a obavy svému partnerovi bez strachu z odsouzení nebo odmítnutí. Stejně tak jsme lépe vybaveni k tomu, abychom aktivně naslouchali tomu, co ten druhý říká, abychom poznali své chyby a společně hledali konstruktivní řešení vzniklých problémů – základní dovednosti pro plavbu v někdy bouřlivých vodách manželského života.

Milovat bez lásky k sobě: možná výzva?

Jak již bylo řečeno, je důležité zdůraznit, že sebeláska není vždy absolutním předpokladem pro vytvoření šťastného a naplněného páru. Existuje mnoho příkladů lidí, kterým se podařilo vybudovat silný a trvalý romantický vztah navzdory chybám a zraněním v jejich sebevědomí. Některé páry mohou dokonce využít této vzájemné zranitelnosti k rozvoji hluboké spoluúčasti a neochvějné solidarity tváří v tvář životním peripetiím.

1. Opřete se jeden o druhého, abyste spolu rostli

Někdy je možné najít v bezpodmínečné lásce a podpoře partnera sílu a motivaci nezbytnou k zahájení procesu práce na sobě. Tím, že pomáháme druhým uvědomit si jejich hodnotu a rozvíjet jejich potenciál, se stáváme aktéry jejich vnitřní proměny a osobního rozvoje.

2. Naučte se milovat sami sebe prostřednictvím lásky k druhým

V některých situacích může být milovat někoho, kdo nemiluje sám sebe, mocným způsobem, jak prolomit řetězy sebenenávisti a bezcennosti, a poskytnout takové osobě pečující a posilující zrcadlo, ve kterém se může odrážet. Prostřednictvím svých gest náklonnosti, svého soucitu a své pozorné přítomnosti mohou pomoci zahojit minulá zranění a vytvořit pocit přijetí a sebeúcty.

3. Předefinujte obrysy „ideálního“ páru

Bylo by zjednodušené tvrdit, že pouze sebeláska umožňuje úspěch romantického vztahu. Milovat a být milován není exaktní věda ani stanovená cesta: každý jednotlivec a každý pár si musí najít svůj vlastní způsob, jak spojit touhy, sny a křehkost každého člověka v harmonickou a autentickou dynamiku. Na čem zkrátka záleží, je upřímně věřit ve schopnost druhého milovat nás, i když se osobně cítíme neúplní nebo nedokonalí.

Photo of author
A propos de l'auteur, Dmitrij Kopecký

Vous êtes ici : Domovská stránka » Psychologie » Opravdu se musíte milovat, než začnete mít vztah?