Jak zůstat v klidu kolem určitých lidí: 3 základní strategie

Denně se setkáváme s různými situacemi, ve kterých je testována naše schopnost zachovat klid. Často se jedná o konkrétní lidi, kteří nás z různých důvodů dokážou rušit více než ostatní. V tomto článku vás zveme k objevování 3 základní strategie pro úspěšné zachování klidu s určitými lidmiza účelem lepšího řízení vašich vztahů a zachování vašeho duševního zdraví.

Strategie č. 1: Cvičte všímavost ke zlepšení sebekontroly

Všímavost znamená být si vědom svých myšlenek, emocí a těla v přítomném okamžiku, bez posuzování nebo rozptylování. Je to praxe, která může pomoci rozvíjet sebekontrolu a zvýšit toleranci k chování nebo názorům druhých.

Meditace a všímavost

K rozvoji všímavosti je meditace cenným nástrojem. Například můžete každý den strávit několik minut meditací v sedě, jednoduše si udělat čas na hluboké dýchání a soustředit svou pozornost na své dýchání. Tím, že se naučíte usměrňovat svou mysl a soustředit se na přítomný okamžik, budete moci lépe zvládat své reakce na určité lidi, kteří narušují váš klid.

Dechové cvičení pro obnovení klidu

Když jste konfrontováni s osobou nebo situací, která otřese vaší emoční rovnováhou, je důležité vědět, jak ustoupit a zvládat svůj stres. Zde je snadné dechové cvičení k dosažení všímavosti během několika okamžiků:

 1. Pomalu se nadechujte nosem po dobu 4 sekund.
 2. Zadržte dech na 4 sekundy.
 3. Pomalu vydechujte ústy po dobu 4 sekund.
 4. Před opětovným spuštěním počkejte 4 sekundy.

Proveďte toto cvičení několikrát, dokud neucítíte klid a postupný návrat.

Strategie č. 2: Přijměte asertivní komunikaci k utlumení konfliktů

Dalším klíčem k zachování klidu s určitými lidmi je osvojit si asertivní komunikaci, tedy jasnou, odolnou a respektující práva a potřeby každého člověka. Tato pozice vám umožňuje prosadit se a zároveň udržovat harmonické vztahy s ostatními.

Identifikujte své pocity a potřeby

Pro asertivní komunikaci je nezbytné vědět, jak identifikovat své vlastní pocity a potřeby. Když se setkáte s někým, kdo narušuje váš klid, pokuste se analyzovat situaci tím, že si položíte následující otázky:

 • Jaké jsou mé pocity o této osobě?
 • Jaké potřeby nejsou v této interakci naplněny?
 • Jak mohu tyto potřeby jasně a s úctou vyjádřit?

Metoda “4 fáze nenásilné komunikace” vám může pomoci lépe formulovat vaše očekávání a zmírnit možné konflikty.

4 fáze nenásilné komunikace

 1. Pozorování : Popište situaci objektivně, bez posuzování nebo výkladu.
 2. Pocit : Vyjádřete, jak se cítíte v této situaci.
 3. Potřeba : Identifikujte potřebu, která je základem vašeho pocitu.
 4. Žádost : Formulujte přesný, realistický a obchodovatelný požadavek, abyste tuto potřebu splnili.

Strategie č. 3: Stanovte si hranice, abyste se ochránili před negativními vlivy

Chcete-li úspěšně zůstat v klidu s určitými lidmi, je někdy nutné stanovit hranice, abyste si zachovali svou pohodu. To může zahrnovat změnu postoje, úpravy ve vašem vztahu nebo konkrétní kroky k ukončení určitých škodlivých situací.

Rozpoznejte příznaky toxického vztahu

Pro stanovení hranic je důležité rozpoznat příznaky toxického vztahu. Zde je několik indicií, které vás mohou znepokojit:

 • V přítomnosti této osoby cítíte přetrvávající nepohodlí.
 • Jejich chování nebo slova vás z dlouhodobého hlediska negativně ovlivňují.
 • Vaše interakce s touto osobou jsou většinou konfliktní nebo jsou zdrojem stresu.

Stanovte si limity, abyste si zachovali své blaho

Jakmile identifikujete potenciálně toxický vztah, zde je několik akcí, které můžete podniknout k vytvoření hranic:

 1. Jasně definujte svá očekávání a potřeby od této osoby.
 2. Rozhodně a zdvořile odmítněte jakýkoli požadavek nebo chování, které nerespektuje vaše hodnoty nebo hranice.
 3. Zvažte rozchod nebo distancování se od tohoto vztahu, pokud bude i nadále negativně ovlivňovat váš život a váš klid.

PChcete-li úspěšně zůstat v klidu s určitými lidmi, je nezbytné rozvíjet všímavost, přijmout asertivní komunikaci a stanovit hranice, abyste se chránili před negativními vlivy. Tyto strategie vám umožní zachovat si duševní zdraví a řídit své vztahy klidnějším a harmoničtějším způsobem.

Photo of author
A propos de l'auteur, Dmitrij Kopecký

Vous êtes ici : Domovská stránka » Psychologie » Jak zůstat v klidu kolem určitých lidí: 3 základní strategie