7 věcí, kterými si ženy do 40 let zbytečně komplikují život

Je nepopiratelné, že každý jedinec se během svého života setkává s problémy a výzvami. Často se však stává, že si někteří z nás bez zjevné příčiny vytvářejí zbytečné překážky a komplikují si život. V tomto článku se podíváme na těch 7 věcí, kterými si ženy do 40 let zbytečně komplikují život které vám pomohou identifikovat tyto špatné návyky a osvojit si klidnější životní styl.

1. Srovnání s ostatními

Srovnávat svůj život, úspěchy nebo fyzický vzhled s životem druhých je autentický způsob živit svou nejistotu a podněcuje jeho frustraci. Samozřejmě, závist může někdy inspirovat k sebezdokonalování a povzbudit motivaci, ale stává se problematickou, když vede k žárlivosti nebo nadměrné sebekritice. Abyste se do této pasti nedostali, snažte se uvědomit si své vlastní silné stránky a úspěchy a naučte se soustředit na svou vlastní cestu spíše než na cestu ostatních.

Tip: Cvičte vděčnost

Abychom čelili tomuto sklonu ke srovnávání, může být užitečné vytvořit si každodenní rutinu vděčnosti. Udělejte si každý den pár minut na přemýšlení o třech pozitivních věcech ve svém životě – ať už jsou to malá osobní vítězství, obohacující vztahy nebo příležitosti, které se vám naskytnou. Tato praxe vám pomůže zaměřit vaši pozornost na pozitivní aspekty vaší existence.

2. Perfekcionismus

Touha dělat dobře a dosahovat dokonalosti je přirozená, ale může se rychle změnit v neúnavnou snahu o perfekcionismus, která dotyčnou osobu přivede k neustále na sebe tlačit a nikdy nebýt spokojený jeho úspěchů. V této souvislosti je důležité naučit se přijímat nedokonalost a uznat, že všichni máme limity.

Tip: osvojte si pravidlo 80/20

Pragmatickým způsobem, jak se vypořádat s perfekcionismem, je použít pravidlo 80/20 – známé také jako Paretův princip. Podle této filozofie někdy stačí splnit 80 % úkolu k dosažení 100 % požadovaných výsledků. Když to budete mít na paměti, můžete si dovolit za určitých okolností podávat horší výkony a přitom stále dosahovat pokroku.

3. Přílišná sebekritika

I když je nezbytné umět se zhodnotit a poučit se ze svých chyb, sebekritika se může rychle stát zneužívající a vést k negativní spirále. Ženy obecně mají tendenci být na sebe tvrdšícož může ovlivnit jejich sebevědomí a bránit jejich osobním nebo profesním ambicím.

Tip: naučte se k sobě mluvit laskavě

Pokuste se, kdykoli je to možné, nahradit své negativní myšlenky pozitivními, povzbudivými afirmacemi. Například místo toho, abyste se bili za to, že jste udělali chybu, pamatujte, že nikdo není dokonalý a že selhání je normální součástí procesu učení.

4. Nerealistická očekávání od sebe a druhých

Ať už v práci, v lásce nebo v našich zálibách, je důležité mít jasné cíle. Nicméně je také zásadní pro stanovení realistických očekávánís přihlédnutím k našim schopnostem a schopnostem ostatních. Příliš vysoká očekávání mohou vést k frustraci, stresu a zklamání.

Tip: Procvičte si flexibilitu

Abyste neuvízli v těchto přehnaných očekáváních, snažte se být flexibilní a přizpůsobte své požadavky na základě nepředvídaných událostí nebo zvláštních okolností. Je zásadní pochopit, že život se skládá z nepředvídaných okolností a přizpůsobení.

5. Posedlost hmotností a fyzickým vzhledem

V naší současné společnosti, kde image hraje hlavní roli, může přehnané investování do vlastního vzhledu představovat pro ženy skutečný handicap. Sociální sítě a média podporují šíření zaujatých estetických kánonů, což může některé povzbudit týrat jejich tělo prostřednictvím sportu a drastických diet k následování těchto pomíjivých modelů.

Tip: Odpojte se od sociálních médií

Chcete-li skoncovat s touto nezdravou posedlostí, doporučuje se trávit méně času na sociálních sítích nebo sledovat pouze pozitivní a inspirativní účty. Naučte se také naslouchat svému tělu a jeho skutečným potřebám, než se poddávat diktátu vzhledu.

6. Nedostatek tolerance

Lidská rozmanitost, pokud jde o životní styl, přesvědčení nebo názory, je neocenitelné bohatství. Některé ženy však mají problém přijmout odlišnosti, což může vést ke zbytečnému napětí a konfliktům. Ukažte toleranci tvoří štít proti předsudkům a pomáhá vytvářet harmoničtější vztahy.

Tip: pěstujte empatii

Chcete-li tuto ctnost realizovat, snažte se lépe porozumět druhým a vžít se do jejich kůže tím, že budete praktikovat empatii. To vám pomůže získat flexibilitu a vzájemné porozumění.

7. Systematická kritika

Neustálé hledání chyb v druhých vyvolává napětí a vážně poškozuje kvalitu našich vztahů. Často však rychle kritizujeme ostatní, aniž bychom zpochybňovali své vlastní chování.

Tip: buďte shovívaví

Naučte se praktikovat shovívavost vůči svým blízkým, posilujte pouta, která vás spojují a zaměřte se na vzájemnou podporu. To, že budete lépe chápat nedokonalosti druhých, vám umožní uplatnit tuto flexibilitu i na sebe.

Photo of author
A propos de l'auteur, Dmitrij Kopecký

Vous êtes ici : Domovská stránka » Psychologie » 7 věcí, kterými si ženy do 40 let zbytečně komplikují život