5 tipů, jak přijmout a překonat to, co nás bolí

Život je plný výzev, překážek a bolestivých situací. Někdy mohou tyto zážitky zanechat hluboké emocionální jizvy, které ovlivňují naši duševní a fyzickou pohodu. Abychom znovu získali pocit míru a našli štěstí i přes tyto těžké časy, musíme se naučit přijímat a překonávat to, co nás bolí. Zde je 5 tipů, které vám v tomto procesu pomohou.

Tip č. 1: Procvičujte si soucit se sebou samým

Soucit se sebou samým znamená být k sobě laskavý, zvláště když procházíte těžkým obdobím. Místo toho, abyste se tvrdě odsuzovali nebo se bili za minulé chyby, je důležité chovat se k sobě s láskou a porozuměním. Odpuštění sobě samému a dát si právo na selhání vám umožňuje pokročit vpřed, aniž byste nesl tíhu zášti a zášti.

Jak praktikovat sebesoucit?

 • Napište si dopis laskavým a soucitným tónem
 • Udělejte si každý den několik minut, abyste poznali své utrpení a jemně je přijali
 • Promluvte si s milovanou osobou, terapeutem nebo dokonce sami se sebou a podělte se o své pocity beze strachu z úsudku
 • Zařaďte pravidelné přestávky na relaxaci a uvolnění, například cvičením jógy nebo meditací

Tip #2: Přijměte to, co je mimo naši kontrolu

V životě je mnoho věcí, nad kterými nemáme moc. Nepřijetí těchto nemožností může způsobit velkou frustraci a úzkost. Naučit se pustit a důvěřovat vesmíru vám umožní odlehčit svá ramena a žít klidněji.

Proč přijímat nejistotu?

Některé situace jsou nepředvídatelné a nevyhnutelné, ať se nám to líbí nebo ne. Nehody, nemoci, ztráty zaměstnání… Zůstat připoutaný k myšlence, že jsme se těmto událostem mohli vyhnout, nás riskuje, že nás uzavře do kruhu obviňování a lítosti. Na druhou stranu, přijmout nestálost a nejistá povaha světa nám může nabídnout jistý vnitřní mír a pomoci nám jít dál.

Tip č. 3: Hledejte podporu od ostatních

Všechny nás spojuje naše lidskost a naše zkušenosti s utrpením. Nalezení útěchy v druhých lidech nám může pomoci uvést naše problémy do perspektivy, sdílet svou bolest a uvědomit si, že nejsme sami. Ať už s přáteli, rodinnými příslušníky nebo profesionály, vzájemná podpora posiluje naši odolnost tváří v tvář výzvám.

Několik způsobů, jak budovat vztahy a získat podporu:

 • Účastněte se diskusních skupin, workshopů nebo konferencí o osobním rozvoji
 • Přihlaste se na hodiny tance, zpěvu, arteterapie nebo na jakoukoli jinou kreativní činnost, která vám umožní znovu se spojit se sebou samým a ostatními
 • Poraďte se s psychologem, koučem nebo duchovním poradcem, abyste prozkoumali své vnitřní zdroje a lépe porozuměli své bolesti

Tip č. 4: Pěstujte vděčnost a optimismus

I když jsou naše srdce zlomená, stále existuje mnoho důvodů, proč děkovat životu. Každá zkušenost, i bolestivá, může být příležitostí k učení nebo růstu. Snaha vidět světlou stránku věcí a uznání našich požehnání pomáhá rozvíjet pozitivní myšlení tváří v tvář nepřízni osudu.

Jak praktikovat vděčnost?

 1. Veďte si deník vděčnosti, do kterého si každý den zapište alespoň tři věci, za které jste vděční
 2. Provádějte pravidelné řízené meditace o vděčnosti
 3. Oslavujte a oslavujte malá vítězství a šťastné okamžiky každodenního života

Tip č. 5: Zaměřte se na to, co vyživuje duši

Po náročné akci je někdy lákavé uzavřít se do bubliny a odříznout se od okolního světa. Je však nezbytné nepodléhat této izolační tendenci. Hledání zážitků, které přinášejí radost a pohodu, pomáhá revitalizovat mysl a léčit pohmožděné srdce.

Rozvíjejte své vášně a objevujte zdravý rozum a krásu:

 • Cestujte, objevujte nové kultury a rozšiřte si obzory
 • Zapojte se do čtení, kina nebo umění, abyste naplnili svou mysl pozitivními a inspirujícími emocemi
 • Být v blízkosti svých blízkých, trávit čas s rodinou a projevovat štědrost ostatním
 • Podporovat respekt k přírodě a podporovat kontakt se zvířaty

Přijmout a překonat to, co nás bolí, vyžaduje lepší sebepochopení, vzájemnou podporu a pozitivní mentalitu. Dodržováním těchto 5 tipů bude možné postupně získat zpět pocit vnitřního klidu a štěstí.

Photo of author
A propos de l'auteur, Dmitrij Kopecký

Vous êtes ici : Domovská stránka » Psychologie » 5 tipů, jak přijmout a překonat to, co nás bolí