5 jemných chování, které prozrazují touhu distancovat se

V našich mezilidských vztazích je někdy těžké odhalit změny nálad nebo skryté úmysly našich blízkých. Určité jemné chování však může prozradit touhu distancovat se od nás. Objevte 5 důležitých indicií v tomto článku.

1. Krátké, pozdní odpovědi na zprávy

Když se někdo chce distancovat, je běžné, že tato osoba bude méně pohotová v odpovídání na zprávy a osvojí si stručnější komunikaci. Znatelná změna v tempu a charakteru textových výměn může být odhalující.

A. Sledujte dobu odezvy

Touha odstěhovat se často vede ke snížení zájmu o konverzace. Pokud tedy vašemu partnerovi trvá stále více času, než odpovídá na vaše požadavky, bez zjevného důvodu, může to být známka toho, že se mezi vámi snaží držet odstup.

B. Stručnost zpráv

Když jsou odpovědi vašeho partnera neustále stručné, bez emocí nebo empatie, může to odrážet určitou únavu nebo nedostatek touhy s vámi sdílet. Krátké, přímé věty budou upřednostňovány před bohatšími a hlubšími výměnami názorů.

2. Nezájem o společné aktivity

Přestože se vkus a preference v průběhu času mění, náhlý nebo postupný odchod od určitých společných aktivit může naznačovat touhu distancovat se. Lidé, kteří jsou odtažití, jsou často méně ochotni investovat do svého vztahu a vyhýbají se tak situacím vedoucím ke sblížení.

A. Odmítnutí přijmout pozvání

Pokud váš přítel začne neustále odmítat nebo pravidelně rušit vaše výlety a akce, může to být známka toho, že se od vás snaží distancovat. Důvody mohou být různé, ale opakování takového chování by mělo přitáhnout vaši pozornost.

B. Samotářské aktivity nahrazující skupinové aktivity

Když člověk cítí potřebu distancovat se od sebe, přirozeně se obrátí k čím dál osamělejšímu rozptýlení. Můžete pozorovat, zda váš drahý prospívá spíše individuálním zájmům na úkor dobrých zvyků, které jste spolu měli.

3. Vyhýbání se fyzickému kontaktu a pohledu

Řeč těla je nezbytná pro dešifrování záměrů a pocitů druhých. V přítomnosti osoby, která se snaží vzdálit, je obvyklé zaznamenat pokles fyzického kontaktu a potíže s udržením očního kontaktu.

A. Hmatové stažení

Osoba, která se chce odstěhovat, se obecně vyhýbá fyzickému kontaktu, a to i neškodnému. Vzdálenost těla je jednoduchý způsob, jak vytvořit vzdálenost mezi dvěma jednotlivci. Objetí, ruce na rameni nebo jiné známky náklonnosti postupně ubývají.

B. Posouvání očního kontaktu

Udržování pohledu je způsob, jak se spojit s ostatními. Když se člověk snaží distancovat, bude mít tendenci častěji uhýbat pohledem a přerušit tak toto neviditelné pouto, ať už přátelské nebo emocionální.

4. Kritika se stává samozřejmostí

Ve vztahu může konstruktivní kritika pomoci vyvíjet se a růst. Když se však vina stane konstantní a neopodstatněná, může to být známkou toho, že se daná osoba postupně odpoutává.

A. Negativní komentáře v reakci na slova a činy

Pokud váš přítel začne systematicky upozorňovat na každý váš krok, mohlo by to naznačovat, že se v tomto vztahu cítí stísněně a snaží se distancovat tím, že upozorňuje na vaše chyby nebo rozdíly.

B. Devalvace názorů a myšlenek

Když se někdo chce distancovat, bude mít tendenci vyjádřit svou nespokojenost tím, že kritizuje vaše názory nebo nápady. Tím, že zpochybňuje vaše názory, nenápadně mezi vás staví bariéru.

5. Změna slovní zásoby

Slova, která používáme vůči lidem kolem nás, mají význam a mohou mít vliv na kvalitu a intenzitu našich vztahů. Změna ve slovní zásobě tedy může odrážet touhu vytvořit si odstup.

A. Použití formálnějších nebo vzdálenějších termínů

Když váš přítel začne používat méně známé a neutrálnější výrazy, když s vámi mluví, může být tato nová řeč známkou touhy udělat emocionální krok zpět.

B. Opakování určitých klíčových slov

Časté používání slov jako „já“ místo „my“nebo nahrazení intimních narážek obecnými výrazy může odrážet potřebu číst v druhém, aby se vytvořila jasná čára mezi vašimi příslušnými trajektoriemi.

Je důležité si uvědomit, že tyto indikátory nemusí být nutně systematicky synonymem vzdálenosti a že je především nutné zasadit do jejich kontextu. Je-li však několik těchto chování přítomno současně, je vhodné přistupovat k předmětu s jemností a porozuměním, aby se obnovil konstruktivní dialog.

Photo of author
A propos de l'auteur, Dmitrij Kopecký

Vous êtes ici : Domovská stránka » Psychologie » 5 jemných chování, které prozrazují touhu distancovat se