3 způsoby, jak se udělat šťastnějším podle finského psychologa

Štěstí je cíl, o který všichni usilujeme, a existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. V tomto článku prozkoumáme tři metody, které vám pomohou zvýšit úroveň štěstí, které navrhl finský psycholog. Tyto techniky jsou založeny na vědeckých studiích, a proto vám mohou nabídnout solidní přístup ke zlepšení nálady a celkové pohody.

1. Pěstujte vděčnost

Vděčnost je definována jako rozpoznání toho, co je v našem životě pozitivní. Tato emoce nám pomáhá vážit si věcí, které již máme, a podporuje osobní růst. Četné studie prokázaly, že pravidelné praktikování vděčnosti má příznivé účinky na naše duševní a fyzické zdraví.

Výhody vděčnosti

 • Zlepšená nálada: Vyjádření vděčnosti může zlepšit naši náladu a pocity spokojenosti.
 • Snížený stres: Vděčnost byla spojena se snížením stresu a úzkosti.
 • Lepší kvalita spánku: Lidé, kteří praktikují vděčnost, lépe spí a po probuzení se cítí více odpočatí.
 • Posílení vztahů: Vyjadřování vděčnosti druhým posiluje naše sociální vazby a činí nás milejšími a sympatičtějšími.

Jak praktikovat vděčnost?

Existuje několik způsobů, jak pěstovat vděčnost v našem každodenním životě. Finský výzkumník doporučuje integrovat tyto návyky, abyste z této praxe vytěžili maximum:

 • Veďte si deník vděčnosti: Věnujte každý den několik minut tomu, abyste si zapsali tři věci, za které jste vděční.
 • Vyjádřete vděčnost ostatním: Řekněte svým blízkým, co si na nich vážíte, nebo jim napište poznámku.
 • Ukažte si vděčnost: Přemýšlejte o věcech, které jste udělali dobře, nebo o pozitivních vlastnostech, které vlastníte.

2. Cvičte všímavost

Všímavost je věnování pozornosti přítomnému okamžiku, bez posuzování. Tato praxe nám umožňuje soustředit se na naše vnitřní myšlenky a pocity, stejně jako na naše vnější prostředí. Všímavost byla po staletí používána v různých duchovních a filozofických tradicích a její účinnost je nyní podpořena vědeckým výzkumem.

Výhody všímavosti

 • Snížení stresu: Všímavost pomáhá snižovat stres tím, že snižuje negativní myšlenky a podporuje konstruktivní reakce na stresové situace.
 • Zlepšené sebevědomí: Tím, že jsme přítomni a uvědomujeme si své myšlenky, můžeme vyvinout realističtější a pozitivnější pohled na sebe.
 • Lepší regulace emocí: Všímavost podporuje sebeuvědomění a pomáhá nám lépe zvládat emoce.
 • Podporuje kreativitu: Když budeme věnovat pozornost přítomnému okamžiku, je pravděpodobnější, že osvobodíme svou mysl a prozkoumáme nové myšlenky.

Jak procvičovat všímavost?

Některé metody pro integraci všímavosti do vašeho každodenního života zahrnují:

 • Meditace: Každý den si několik minut pohodlně sedněte a soustřeďte se na svůj dech nebo jiný předmět pozornosti.
 • Myslete na tělo: Věnujte pozornost tělesným pocitům, jako je svalové napětí, hlad nebo žízeň.
 • Aktivní naslouchání: Zaměřte se na zvuky kolem sebe bez posuzování nebo rozptylování.
 • Všímavá komunikace: Při komunikaci s ostatními věnujte pozornost svým slovům a neverbálnímu jazyku.

3. Pěstujte altruismus

Altruismus je touha a jednání přispívat k blahu ostatních. Tato vlastnost je hluboce zakořeněna v naší lidské přirozenosti a přináší nám štěstí, když dobrovolně pomáháme druhým. Finští vědci zjistili, že pěstování altruismu může mít pozitivní dopad na naši pohodu a spokojenost.

Výhody altruismu

 • Zvýšená radost: Altruistické činy aktivují oblasti mozku spojené s potěšením, díky čemuž se cítíme šťastnější, když pomáháme druhým.
 • Zlepšení duševního zdraví: Altruismus může snížit stres, úzkost a deprese tím, že se cítíme užiteční a spojení s ostatními.
 • Posílení sociálních vazeb: Tím, že jednáme laskavě a velkoryse, budujeme pozitivní vztahy s ostatními.
 • Podpora průměrné délky života: Lidé, kteří jsou altruističtí, mají tendenci žít déle a zdravěji než ti, kteří nejsou.

Jak pěstovat altruismus?

Chcete-li do svého života začlenit více altruismu:

 • Dobrovolník: Nabídněte svůj čas a dovednosti organizaci, která vás baví.
 • Buďte štědří: Dávejte dárky nebo dary těm, kteří to potřebují.
 • Cvičte soucit: Snažte se porozumět pocitům a potřebám druhých a snažte se jim pomoci empatickým způsobem.
 • Osvojte si pozitivní přístup: Povzbuzujte a podporujte ostatní, jak jen je to možné.

Pokud se budete řídit těmito třemi tipy od finského psychologa, budete schopni lépe porozumět a integrovat postupy, které podporují štěstí a osobní naplnění. Pamatujte, že klíčem je zůstat oddaný a upřednostňovat tyto návyky ve svém každodenním životě.

Photo of author
A propos de l'auteur, Dmitrij Kopecký

Vous êtes ici : Domovská stránka » Psychologie » 3 způsoby, jak se udělat šťastnějším podle finského psychologa