O nás | Cestovní a eventová agentura

O nás | Cestovní a eventová agentura

Jsme cestovní a eventová agentura a autorizovaný prodejce několika desítek renomovaných cestovních kanceláří, působících na českém trhu, které jsou pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb. V nabídce máme také zájezdy od německých CK.

Nejsme zastánci kvantiny, ale kvality, proto u nás naleznete zájezdy jen od cestovních kanceláří se kterými bud léta spolupracujeme, nebo na ně máme ty nejlepší reference, a proto Vám je můžeme s čistým svědomím doporučit. Tím nejdůležitějším kritériem je pro nás spokojený klient. Ke každé poptávce přistupujeme individuálně, a vždy se snažíme najít nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou zájezdu.

Máme několikaleté zkušenosti v cestovním ruchu, zejména v prodeji zájezdů a osobní znalost řady destinací a hotelů ze studijních cest i vlastních dovolených.

Zájezdy prodáváme za stejné ceny jako cestovní kanceláře, které zájezd pořádají. Vždy pečlivě prověřujeme všechny dostupné slevy a klientovi nabízíme jejich nejlepší možnou kombinaci.

Jménem EVENT tour Vám přeji krásnou a pohodovou dovolenou. Pokud si ji vyberete na našich webových stránkách bude nám ctí a potěšením se na ní podílet.

Lenka Hrdinová

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvod

Cestovní a eventová agentura EVENT tour (dále jen CA). Má řádné smlouvy o prodeji zájezdů s pojištěnými a hlavně solidními cestovními kancelářemi ( dále jen CK ). Jde nám především o spokojenost našich klientů a proto jsme CK vybírali opravdu pečlivě. S naprostou většinou z nich jsme již dřívě spolupracovali a víme, že se na ně můžeme spolehnout a s čistým svědomím Vám je bez obav doporučit.

II.Objednávky

Každý návštěvník serveru si může objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci konkrétního termínu činnost skončí. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi.

III. Rezervace

Pokud má objednávka všechny náležitosti provede CA rezervaci objednaného zájezdu. V případě, že je rezervace neúspěšná, CA klienta kontaktuje ( především mailem )a ev. navrhne náhradní řešení. V případě, že je rezervace úspěšná je klient informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS) nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout.

IV. Cestovní smlouva

Po potvrzení rezervace a na základě dat od klienta je zaslána cestovní smlouva mailem nebo faxem dle možností klienta, případně časového prostoru pro realizaci smlouvy. Společně se smlouvou klient dostane Všeobecné smluvní podmínky, Pojistku CK, která zájezd pořádá a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku nebo pouze doplatku. Klient smlouvu obratem zašle s podpisem CA uvedenou formou. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu).

V. Platba

Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu na Last Minute a méně než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že klient zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a 1 měsíc před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V případě zájezdů Last Minute a méně než 1 měsíc před nástupem klient platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA buď převodem z účtu klienta nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky nebo poštovní poukázkou. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení. Klient si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou nebo poštou. V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA oprávněna požádat klienta, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

VI. Doklady k cestě

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží klient od CA nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce klient navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají zpravidla týden před odjezdem a letenky jsou klientovi zpravidla předány až před odletem na letišti.

VII. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní hned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si klient nevybere jiný zájezd.

VIII. Storno podmínky

Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje.

TOPlist